Digiblog > DT-9505HD - Digiturk Uydu Alıcılar

DT-9505HD - Digiturk Uydu Alıcılar

DT-9505HD - Digiturk Uydu Alıcılar

DT-9505HD Sorun Giderme ve Kullanım ile ilgili ayrıntılar

Ön ekranda mesaj görüntülenmiyor. (Ürün açılmayacaktır.)

Ön ekranda mesaj görüntülenmiyor ise ana elektrik kablonuzu kontrol edin. Sonrasında bir elektrik prizine ttakılı olduğuna emin olun.
Şebeke elektriği beslemesini kontrol edin.
Farklı bir elektrik prizinde güç kablosunu tekrar deneyin.

2. Görüntü yok.

Ürününüzün açık ve çalışır durumda olduğundan emin olun. Eminseniz (STANDBY (BEKLEME) düğmesine basın)
AV kablosu olacaktır. Bu kablonun TV’nize sağlam bir şekilde bağlı olduğunu kontrol edin.
Anten kablonuzun ürüne uygun bir şekilde takılı olduğundan emin olun.
Kanal aramayı etkinleştirdiğinizden emin olun.
TV’nizin parlaklık seviyesini kontrol edin.
Kanalda yayın olup olmadığını kontrol edin. Daha sonra kanalın yayın yaptığından emin olmak için yayıncıyla temas kurun.
Menüdeki anten ayarının doğru olduğundan emin olun.

Kötü görüntü/ses kalitesi

Ürünün yakınlarında cep telefonu veya mikrodalga fırın gibi cihazlar olmadığından emin olun.
Elektrik ve anten kablolarını birbirlerinden ayrı tutun.
Not: Anten karla kaplıysa ve RF şiddetli yağmur nedeniyle zayıflıyorsa, ses ve görüntü geçici olarak kötüleşebilir. Ancak, kötü hava koşullarından kaynaklanan kötü ses ve görüntü kalitesi ürünün arızalı olduğu anlamına gelmez.
Çanak hizalamasının doğru olduğunu kontrol edin.
Alınan sinyal seviyesini artıracağından, uydu çanağını daha geniş bir çanakla değiştirin.
Gürültü faktörünün çok yüksek olduğu durumlarda LNB’yi daha düşük gürültü faktörüne sahip bir LNB ile değiştirin.
Hasarlı veya çalışmıyor olması durumunda LNB’yi yenisiyle değiştirin.
Anteni engelleyici nesne olmayan bir yere yerleştirin.
Sinyal seviyelerini kontrol edin ve seviye çok düşükse anteninizi ayarlayın. Sinyal seviyesi hava koşullarından etkilenebilir.

Ses yok veya çok zayıf
AV kablosunun doğru bağlandığını kontrol edin.
TV’nizin ve ürününüzün ses seviyelerini kontrol edin.
Ürününüzün veya TV’nizin sessiz konumda olup olmadığını kontrol edin.

Uzaktan kumanda çalışmıyor.

Ürünü kontrol etmek için uzaktan kumandanın üst ucu doğrudan ürünün alıcı bölümüne yöneltilmelidir.
Uzaktan kumandadaki pilleri çıkartın ve yeniden takın.
Uzaktan kumandadaki pilleri yenileriyle değiştirin.

Kayıt ataması yapılmıyor.

Önceki kayıt aramalarınız yeni kayıt aramalarınız ile çarpışıyordur.

Parola bilgisi verilmiyor.

Varsayılan parolanız daima 0000’dır.

Kanal arama çalışmıyor.

 Menünüzdeki anten ayarının doğru olduğundan emin olun.

Yeni yazılım güncellenemiyor.

Bir güncelleme alabilirsiniz. Ürün güncelleme talebi ile ilgili bir mesaj göstermezse, bu herhangi bir yazılım güncellemesi olmadığı anlamına gelir.

Şifreli kanallar izlenemiyor.

Uygun Dijital Karta sahip olduğunuzu kontrol edin.
Ürünün Dijital Kartı algıladığını menüden kontrol edin.
İzlemek istediğiniz kanallar için geçerli ve çalışan bir aboneliğiniz olduğunu menüden kontrol edin.
Dijital Kartın hasar görmediğinden emin olun.

Ücretli kanallar izlenemiyor.

İzlemek istediğiniz kanallar için geçerli ve çalışan bir aboneliğiniz olduğunu menüden kontrol edin.
Daha fazla bilgi için operatörünüzle temasa geçin.

Oynatma işlemi gerçekleştirilemiyor.

Digiturk kartınızı kullanarak kayıtlı bir dosyayı veya şifreli bir kanalı oynatabilirsiniz. Son kaydınızın üzerinden bir süre geçti ise çalışmayabilir. Operotörünüz ile iletişime geçiniz.
Kayıt sırasında sinyal zayıf ya da sabit disk dolu olabilir.

Kayıt sırasında kanal değiştirilemiyor.

Tunerdeki kısıtlamalar veya bağlantı tipi nedeniyle bazı kanallar değiştirilemeyebilirler.

DT-9505HD Yardım, Kullanım ve Destek